Tietosuojaseloste


Henkilötietorekisteriseloste

REKISTERIN PITÄJÄN TIEDOT

Balanced Fit

Luhtatie 7

05810 Hyvinkää

info@balancedfit.fi

04048364299

2700889-7

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Elina Kytilä

info@balancedfit.fi

04048364299

KÄYTTÖTARKOITUS JA TIETOSISÄLTÖ

KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakasrekisteri. Asiakassuhteiden hoitaminen ja tiedon jako.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisterin tietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella. Henkilötietoja käsitellään asiakkaan itsensä antamien tietojen pohjalta.

REKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, esitieto kaavake.

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan. Lisäksi asiakkaiden yhteystietoja voidaan käyttää asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyyden kartoittamiseen, sekä markkinointiin.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteröidyt henkilötiedot ja pyytää oikaisemaan häntä koskevat puutteelliset tai virheelliset tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee että niitä on käsitelty lainvastaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista, mikäli tietojen käsittely ei ole tarpeellista. On huomioitava, että rekisterin pitäjällä saattaa olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterin pitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineistoa kirjanpitolain mukaan 10 vuotta, joten kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Jos rekisteröidyt henkilötiedot perustuvat vain suostumukseen, eivätkä esimerkiksi asiakkuuteen on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumuksensa.

Jos rekisteröity kokee, että yritys rikkoo voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä on hänellä oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu.

REKISTERIN TIEDONLÄHTEET

Nettisivujen yhteydenottokaavakkeen kautta tulleet henkilötiedot tallennetaan sähköpostiin ja siirretään sieltä asiakasrekisteriin. Uutiskirjeen tilauksessa annettu sähöpostiosoite tallenetaan Mailchimp sähköpostirekisteriin. Muuta kautta kuten sosiaalisesta mediasta tulleet tiedot siirretään asiakasrekisteriin mikäli se on asiakaspalvelun kannalta oleellista.

Valmennustapaamisissa saadut tiedot tallennetaan sähköisesti tapaamisen aikana tai sen jälkeen.

REKISTERIIN TALLENNETUT TIEDOT

Kaikki asiakkaan tiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Mikäli on asiakkaan edun mukaista harkita tietojen luovuttamista kolmannelle osapuolelle, se tapahtuu asiakkaan omalla suostumuksella, laillisen edunvalvojan suostumuksella tai erityislakiin nojaten. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojen luovuttamiseen milloin tahansa.

TIETOA EVÄSTEIDEN KÄYTÖSTÄ

Sivusto käyttää evästeitä. Niillä kerätään tietoja sivustolla kävijöistä, jotta voidaan seurata ja kehittää nettisivujen toimintaa, kohdentaa markkinointia ja parantaa liiketoimintaa.